Se alla

Fler behöriga lärare genom förenklade studievägar

I slutet av 2021 låg Vingåker på plats 267 i fråga om behöriga lärare på grundskolan, i ett land med 290 kommuner. Just nu är knappt 60% av kommunens lärare behöriga, det är alldeles för lite.

Givet kompetenskraven borde lärare vara välavlönade och respekterade akademiker, med en utbildning som ställer höga krav både vid intagning och i innehåll. Men om låg lön, otydliga karriärmöjligheter och praktiska problem sänker motivationen för behörighetsgivande studier kommer det fortsätta att saknas lärare.

Det finns redan idag en märkbar löneskillnad mellan behöriga och obehöriga lärare, men det saknas enkla studievägar. Det är svårt att läsa in en högskoleutbildning parallellt med hel- eller deltidsarbete, och redan anställda obehöriga är självfallet ofta tveksamma till att säga upp sig för att i stället ta studielån, utan garantier för en fast anställning efter avslutade studier.
Obehöriga lärare kan också ha så omfattande högskolestudier bakom sig att de inte kan få CSN-lån överhuvudtaget.

Vi tar det som självklart att kommunen aktivt försöker rekrytera redan behöriga lärare till vakanta tjänster. Eftersom detta inte räcker för att fylla tjänsterna är nästa steg att skapa enklare studievägar för anställda, obehöriga, lärare att fortbilda sig till behörighet.

Liberalerna i Vingåker föreslår:

  • Förenkla för obehöriga men kompetenta lärare att studera, med flexibel schemaläggning, lokaler och utrustning för distansstudier samt inköp av kurslitteratur till kommunens bibliotek.
  • Utnyttja fortbildningstid till behörighetsgivande studier, för personal som nästan är behörig och för personal som vill utöka sin ämnesbehörighet.
  • Bevaka och sök statsbidrag för fortbildning av behörig och obehörig pedagogisk personal.
  • Skapa lokalt professionsprogram för fortbildning av lärare, gärna i samarbete med grannkommuner.
  • Undersök möjligheterna att i vissa ämnen komplettera närundervisning med fjärrundervisning och behörig lärare på annan plats, enligt nya regler 2021.