Se alla

Kommunala lärcentra för gemensamma distansstudier

Trots arbetslöshet har många svenska orter brist på arbetskraft inom naturvetenskap och teknik. Branschorganisationen Techsverige beräknar att det fattas 70 000 personer i teknisk sektor om bara två år.

Personalbrist är toppen på ett isberg av kunskapsbehov. Idag förväntas väljare förstå frågor om energiproduktion, genetik, klimatförändringar, finansiell matematik, biologisk mångfald och liknande. Enskildas lärande handlar om folkbildning och demokrati. Kunskap ska inte vara en lyxvara; alla ska veta var kunskapen finns, samt ha råd och tid att skaffa sig den.

Digitaliseringen har gjort det enkelt att studera utan stora förändringar av livssituationen. Just nu finns 7000 distanskurser att söka på svenska universitet, och hundratusentals öppna kurser på universitet över hela världen. Dessutom finns kommersiella distansutbildningar från IT-företag, webbaserade kurser på folkhögskolor och studieförbund, ideellt producerade fördjupningskurser för skolbarn på hundratals olika språk, och mycket, mycket annat.

Trots det stora kursutbudet kan många vara tveksamma till distansstudier om det känns ensamt att sitta hemma och plugga på egen hand. En lösning är att studera tillsammans med andra i gemensamma lokaler. Kommunen kan där göra mycket mer än idag.

Liberalerna i Vingåker föreslår:

  • Skapa små lärcentra runt hela kommunen, med enklare IT-utrustning för distansstudier samt möjlighet att användas egen dator. Sådana lärcentra kan placeras i befintliga skollokaler.
  • Satsa mer resurser på studievägledning till vuxna, med särskilt fokus på distansutbildningar för både arbetssökande och redan yrkesverksamma i kommunen.
  • Inled fler och tätare samarbeten med universitet och högskolor för att effektivisera rekrytering till digitala universitetsutbildningar.
  • Tillsätt personal med uppgift att ge stöd med logistik och information till distansstuderande vuxna.
Foto: Sarah Stewart