Se alla

Öka samarbetet mellan vetenskapsklubbar och skolor

Internationella undersökningar har visat att svenska elevers intresse för naturorienterande ämnen och matematik stadigt sjunker under skolgången, från årskurs 4 till 8. Skolan verkar alltså göra eleverna mindre intresserade av vetenskap.
Enligt PISA 2015 sysslar mindre än 10% av svenska 15-åringar med praktisk naturkunskap på fritiden. Speciellt ovanligt är verklighetsnära undersökningar motiverade av nyfikenhet, både självständigt och i grupp.

En stor del av förklaringen till ointresset är en anti-pluggkultur som spritt sig alltmer i Sverige. Inte minst märker vi detta i mindre orter som Vingåker, långt från universitet och stora forskningsföretag.

Skolan kan inte på egen hand förändra en kultur där just skolkunskaper stämplats som tråkiga med låg status. Kunskapers status skapas i gemenskaper utanför skolan, där de som “stigit i graderna” är förebilder som andra vill likna. Till exempel kan en stor del av motivationen för att gå till fotbollsträningen vara drömmen om att bli en Zlatan eller en Hedvig. Skolans idrottstimmar skapar inte sådana drömmar, de kommer från världen utanför klassrummet.

En beprövad metod för att utanför skolan öka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik har använts sedan 1920-talet: Vetenskapsklubbar med praktiska aktiviteter, utanför skoltid men i nära samarbete med skolan. Där utvecklar barn och ungdomar kunskaper och förmågor i ett socialt, kreativt och betygsfritt sammanhang. Aktiviteterna består av riktiga forskningsprojekt och barnens egna undersökningar. Professionella forskare medverkar ofta ideellt för att ytterligare motivera ungdomarna och ge dem förebilder.

Liberalerna i Vingåker föreslår:

  • Kommunen bör med information och lokaler stödja ideella vetenskapsklubbar för barn och ungdomar.
  • Anordna varje terminsstart en klubbdag på skolor, där föreningar och klubbar kan rekrytera medlemmar och visa hur verksamheten kopplar till skolämnen.
  • Utöka skolans samarbete med existerande verksamheter som Science Center, Unga Forskares Science Clubs, 4H och liknande.
  • Avdela personal för att informera om bidrag och stipendier till verksamheter som uppmuntrar vetenskapsintresse hos barn och ungdomar.